Organisasi Kemasyarakatan islam yang tergabung dalam Syarikat Islam (SI) akan membantu pemerintah dalam menegakkan jaminan produk halal di

Selengkapnya